Quyết định về việc bãi bỏ quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của Thư viện tỉnh trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Số ký hiệu văn bản 630/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/04/2022
Ngày hiệu lực 13/04/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc bãi bỏ quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của Thư viện tỉnh trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 630_QĐ_UBND.pdf