Quyết định về việc điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 422/QĐ-UBND ngày 11/3/2022 và Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 11/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 609/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/04/2022
Ngày hiệu lực 08/04/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 422/QĐ-UBND ngày 11/3/2022 và Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 11/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm 609_QĐ_UBND.pdf
kem609.rar