Về việc cho phép lập Quy hoạch chi tiết Khu đô thị, du lịch sinh thái Suối Vân Hồ, huyện Vân Hồ.
Số ký hiệu văn bản 193/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/01/2022
Ngày hiệu lực 27/01/2022
Trích yếu nội dung Về việc cho phép lập Quy hoạch chi tiết Khu đô thị, du lịch sinh thái Suối Vân Hồ, huyện Vân Hồ.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm QD 193.pdf