Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2022 - 2026.
Số ký hiệu văn bản 14/KH-VPUB
Ngày ban hành 24/01/2022
Ngày hiệu lực 24/01/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2022 - 2026.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Huy Anh
Tài liệu đính kèm signed-signed-14.pdf.pdf