Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kịch bản tăng trưởng năm 2022.
Số ký hiệu văn bản 138/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/01/2022
Ngày hiệu lực 20/01/2022
Trích yếu nội dung Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kịch bản tăng trưởng năm 2022.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm qd-138.pdf