Sơ kết 03 năm thực hiện Quy định số 12-QĐ/TU ngày 27/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với nhân dân.
Số ký hiệu văn bản 11/BC-VPUB
Ngày ban hành 20/01/2022
Ngày hiệu lực 20/01/2022
Trích yếu nội dung Sơ kết 03 năm thực hiện Quy định số 12-QĐ/TU ngày 27/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với nhân dân.
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Sòi Đức Nghĩa
Tài liệu đính kèm BC 11.VP.pdf