Về việc cho chủ trương lập Hồ sơ thiết kế mẫu kiến trúc Nhà văn hóa Tổ, Bản, Tiểu khu trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Số ký hiệu văn bản 119/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/01/2022
Ngày hiệu lực 19/01/2022
Trích yếu nội dung Về việc cho chủ trương lập Hồ sơ thiết kế mẫu kiến trúc Nhà văn hóa Tổ, Bản, Tiểu khu trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm QD 119.pdf