Về việc phê duyệt đề cương và dự toán lập Chương trình phát triển đô thị tỉnh Sơn La đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Số ký hiệu văn bản 120/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/01/2022
Ngày hiệu lực 19/01/2022
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt đề cương và dự toán lập Chương trình phát triển đô thị tỉnh Sơn La đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm QD 120.pdf