Kế hoạch kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2022.
Số ký hiệu văn bản 11/KH-VPUB
Ngày ban hành 18/01/2022
Ngày hiệu lực 18/01/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2022.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Sòi Đức Nghĩa
Tài liệu đính kèm KH 11.VP.pdf