Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở năm 2022.
Số ký hiệu văn bản 10/KH-VPUB
Ngày ban hành 18/01/2022
Ngày hiệu lực 18/01/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở năm 2022.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Sòi Đức Nghĩa
Tài liệu đính kèm KH 10.VP.pdf