Kế hoạch thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022.
Số ký hiệu văn bản 08/KH-VPUB
Ngày ban hành 17/01/2022
Ngày hiệu lực 17/01/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2022.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Sòi Đức Nghĩa
Tài liệu đính kèm KH 08.VP.pdf