Kế hoạch thực hiện công tác bồi thường Nhà nước năm 2022.
Số ký hiệu văn bản 07/KH-VPUB
Ngày ban hành 17/01/2022
Ngày hiệu lực 17/01/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện công tác bồi thường Nhà nước năm 2022.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Huy Anh
Tài liệu đính kèm KH-07.VP.pdf