Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ khu xây dựng Trụ sở HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam và một số ngành đoàn thể tỉnh.
Số ký hiệu văn bản 50/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/01/2022
Ngày hiệu lực 17/01/2022
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ khu xây dựng Trụ sở HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam và một số ngành đoàn thể tỉnh.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm QD 50.pdf