Về việc thực hiện hiện Nghị định số 03/2022/NĐ-CP.
Số ký hiệu văn bản 55/VPUB-KT
Ngày ban hành 10/01/2022
Ngày hiệu lực 10/01/2022
Trích yếu nội dung Về việc thực hiện hiện Nghị định số 03/2022/NĐ-CP.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Sòi Đức Nghĩa
Tài liệu đính kèm CV 55.pdf