Về việc sửa đổi, bổ sung danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Thông tin và Truyền thông tại Quyết định số 2721/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.
Số ký hiệu văn bản 70/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/01/2022
Ngày hiệu lực 11/01/2022
Trích yếu nội dung Về việc sửa đổi, bổ sung danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Thông tin và Truyền thông tại Quyết định số 2721/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm QD 70.pdf