Về việc uỷ quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu cung ứng thuốc.
Số ký hiệu văn bản 72/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/01/2022
Ngày hiệu lực 11/01/2022
Trích yếu nội dung Về việc uỷ quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu cung ứng thuốc.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm QD 72.pdf