Chỉ thị phát động phong trào thi đua năm 2022
Số ký hiệu văn bản 01/CT-UBND
Ngày ban hành 04/01/2022
Ngày hiệu lực 04/01/2022
Trích yếu nội dung Chỉ thị phát động phong trào thi đua năm 2022
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 01_CT_UBND.pdf