Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2035
Số ký hiệu văn bản 3278/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2021
Ngày hiệu lực 29/12/2021
Trích yếu nội dung Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2035
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm Tải về