Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2022
Số ký hiệu văn bản 3279/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2021
Ngày hiệu lực 29/12/2021
Trích yếu nội dung Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm 3279_QĐ_UBND.pdf