Quyết định về việc ban hành quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 50/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/12/2021
Ngày hiệu lực 01/01/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc ban hành quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Quyết định QPPL
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 50-2021.pdf