Quyết định về việc phê duyệt danh sách và kinh phí thực hiện tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị đợt 1 năm 2022
Số ký hiệu văn bản 3246/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2021
Ngày hiệu lực 28/12/2021
Trích yếu nội dung Quyết định về việc phê duyệt danh sách và kinh phí thực hiện tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị đợt 1 năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 3246_QĐ_UBND.pdf