Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số Văn phòng UBND tỉnh năm 2022
Số ký hiệu văn bản 54/KH-VPUB
Ngày ban hành 10/12/2021
Ngày hiệu lực 10/12/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số Văn phòng UBND tỉnh năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Thị Hồng Anh
Tài liệu đính kèm 54-KHVP.pdf