V/v phê duyệt dự toán Chi phí thuê tư vấn nước ngoài thực hiện dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải, thành phố Sơn La giai đoạn điều chỉnh (giai đoạn 1b).
Số ký hiệu văn bản 3168/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/12/2021
Ngày hiệu lực 20/12/2021
Trích yếu nội dung V/v phê duyệt dự toán Chi phí thuê tư vấn nước ngoài thực hiện dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải, thành phố Sơn La giai đoạn điều chỉnh (giai đoạn 1b).
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm 3168_QĐ_UBND.pdf