Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022
Số ký hiệu văn bản 3169/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/12/2021
Ngày hiệu lực 20/12/2021
Trích yếu nội dung Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Đặng Ngọc Hậu
Tài liệu đính kèm 3169_QĐ_UBND.pdf