Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược văn hóa đối ngoại của tỉnh Sơn La giai đoạn 2022 - 2025
Số ký hiệu văn bản 293/KH-UBND
Ngày ban hành 20/12/2021
Ngày hiệu lực 20/12/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược văn hóa đối ngoại của tỉnh Sơn La giai đoạn 2022 - 2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Tráng Thị Xuân
Tài liệu đính kèm 293_KH_UBND.pdf