Về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
Số ký hiệu văn bản 3107/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/12/2021
Ngày hiệu lực 15/12/2021
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm 3107.pdf