Về việc phân cấp một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Số ký hiệu văn bản 46/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/12/2021
Ngày hiệu lực 01/01/2022
Trích yếu nội dung Về việc phân cấp một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Hình thức văn bản Quyết định QPPL
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm 46-2021.pdf