Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Ủy ban nhân dân huyện Vân Hồ
Số ký hiệu văn bản 3003/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/12/2021
Ngày hiệu lực 06/12/2021
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Ủy ban nhân dân huyện Vân Hồ
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 3003-1-đã nén.pdf
3003-10-đã nén.pdf
3003-11-đã nén.pdf
3003-12-đã nén.pdf
3003-13-đã nén.pdf
3003-14-đã nén.pdf
3003-2-đã nén.pdf
3003-3-đã nén.pdf
3003-4-đã nén.pdf
3003-5-đã nén.pdf
3003-6-đã nén.pdf
3003-7-đã nén.pdf
3003-8-đã nén.pdf
3003-9-đã nén.pdf