Về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.
Số ký hiệu văn bản 3088/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/12/2021
Ngày hiệu lực 09/12/2021
Trích yếu nội dung Về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 3088.pdf