Về việc ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc Văn phòng UBND tỉnh.
Số ký hiệu văn bản 85/QĐ-VPUB
Ngày ban hành 30/11/2021
Ngày hiệu lực 30/11/2021
Trích yếu nội dung Về việc ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc Văn phòng UBND tỉnh.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Huy Anh
Tài liệu đính kèm signed-signed-85.pdf.pdf
2021 PHU LUC 1 Danh gia phong ban.docx
2021 PHU LUC 2 Danh gia don vi su nghiep.docx