Về việc phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu.
Số ký hiệu văn bản 2801/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/11/2021
Ngày hiệu lực 15/11/2021
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm Tải về