Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2020.
Số ký hiệu văn bản 2849/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/11/2021
Ngày hiệu lực 19/11/2021
Trích yếu nội dung Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2020.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Đặng Ngọc Hậu
Tài liệu đính kèm Tải về