Về việc phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Đảng uỷ, HĐND, UBND xã É Tòng, huyện Thuận Châu.
Số ký hiệu văn bản 2803/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/11/2021
Ngày hiệu lực 15/11/2021
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Đảng uỷ, HĐND, UBND xã É Tòng, huyện Thuận Châu.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm Tải về