Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác phòng ngừa tội phạm giết người
Số ký hiệu văn bản 246/BC-VPUB
Ngày ban hành 15/11/2021
Ngày hiệu lực 15/11/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác phòng ngừa tội phạm giết người
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Sòi Đức Nghĩa
Tài liệu đính kèm Tải về