Về việc phê duyệt Hồ sơ cắm mốc giới và biển pa nô công bố quy hoạch thuộc dự án quy hoạch phân khu Khu bảo tồn hệ sinh thái nông nghiệp đặc trưng huyện Mộc Châu.
Số ký hiệu văn bản 2719/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/11/2021
Ngày hiệu lực 08/11/2021
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt Hồ sơ cắm mốc giới và biển pa nô công bố quy hoạch thuộc dự án quy hoạch phân khu Khu bảo tồn hệ sinh thái nông nghiệp đặc trưng huyện Mộc Châu.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm Tải về