Về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Gia Phù, huyện Phù Yên đến năm 2040.
Số ký hiệu văn bản 2721/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/11/2021
Ngày hiệu lực 08/11/2021
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Gia Phù, huyện Phù Yên đến năm 2040.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm Tải về