Về việc đưa điểm mỏ đá vôi tại bản Mòn, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu ra khỏi khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo Quyết định số 1745/QĐ-UBND ngày 15/8/2012 của UBND tỉnh phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 2555/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/10/2021
Ngày hiệu lực 19/10/2021
Trích yếu nội dung Về việc đưa điểm mỏ đá vôi tại bản Mòn, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu ra khỏi khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo Quyết định số 1745/QĐ-UBND ngày 15/8/2012 của UBND tỉnh phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Đặng Ngọc Hậu
Tài liệu đính kèm Tải về