Về việc ban hành danh mục các đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền tổ chức lập của UBND tỉnh công bố mời tài trợ vốn lập quy hoạch.
Số ký hiệu văn bản 2300/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/09/2021
Ngày hiệu lực 21/09/2021
Trích yếu nội dung Về việc ban hành danh mục các đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền tổ chức lập của UBND tỉnh công bố mời tài trợ vốn lập quy hoạch.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm Tải về