Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung các công trình, dự án vào danh mục Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Số ký hiệu văn bản 2234/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/09/2021
Ngày hiệu lực 14/09/2021
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung các công trình, dự án vào danh mục Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sơn La.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Đặng Ngọc Hậu
Tài liệu đính kèm Tải về