Phê chuẩn Quyết toán ngân sách huyện Yên Châu năm 2020
Số ký hiệu văn bản 80/NQ-HĐND
Ngày ban hành 26/07/2021
Ngày hiệu lực 26/07/2021
Trích yếu nội dung Phê chuẩn Quyết toán ngân sách huyện Yên Châu năm 2020
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Tòng Thế Anh
Tài liệu đính kèm Tải về