Về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2021 cho các đơn vị dự toán huyện Yên Châu
Số ký hiệu văn bản 79/NQ-HĐND
Ngày ban hành 26/07/2021
Ngày hiệu lực 26/07/2021
Trích yếu nội dung Về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2021 cho các đơn vị dự toán huyện Yên Châu
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Tòng Thế Anh
Tài liệu đính kèm Tải về