Về kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri
Số ký hiệu văn bản 76/NQ-HĐND
Ngày ban hành 26/07/2021
Ngày hiệu lực 26/07/2021
Trích yếu nội dung Về kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Tòng Thế Anh
Tài liệu đính kèm Tải về