Báo cáo kết quả ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số quý III, phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2021
Số ký hiệu văn bản 186/BC-VPUB
Ngày ban hành 14/09/2021
Ngày hiệu lực 14/09/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo kết quả ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số quý III, phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2021
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Thị Hồng Anh
Tài liệu đính kèm Tải về