Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng, lắp đặt Pano tuyên truyền dịch vụ môi trường rừng + Sửa chữa, bọc bạt Pano, biển báo cũ năm 2021.
Số ký hiệu văn bản 2190/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/09/2021
Ngày hiệu lực 10/09/2021
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng, lắp đặt Pano tuyên truyền dịch vụ môi trường rừng + Sửa chữa, bọc bạt Pano, biển báo cũ năm 2021.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm Tải về