Về việc cho phép lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư số 07 thuộc Quy hoạch phân khu Trung tâm du lịch trọng điểm và vùng đệm phía Nam, Khu du lịch quốc gia Mộc Châu.
Số ký hiệu văn bản 2166/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/09/2021
Ngày hiệu lực 08/09/2021
Trích yếu nội dung Về việc cho phép lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư số 07 thuộc Quy hoạch phân khu Trung tâm du lịch trọng điểm và vùng đệm phía Nam, Khu du lịch quốc gia Mộc Châu.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm Tải về