Về việc bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.
Số ký hiệu văn bản 19/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/09/2021
Ngày hiệu lực 20/09/2021
Trích yếu nội dung Về việc bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.
Hình thức văn bản Quyết định quy phạm pháp luật
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm Tải về