Về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường từ Quảng Trường - Trung tâm xã Hua La, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Số ký hiệu văn bản 2144/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/09/2021
Ngày hiệu lực 06/09/2021
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường từ Quảng Trường - Trung tâm xã Hua La, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm Tải về