Về việc bãi bỏ Quyết định số 632/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La.
Số ký hiệu văn bản 2111/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/08/2021
Ngày hiệu lực 31/08/2021
Trích yếu nội dung Về việc bãi bỏ Quyết định số 632/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm Tải về