Về việc điều chỉnh dự toán duy trì, vận hành hệ thống thoát nước thải đô thị huyện Mộc Châu năm 2021.
Số ký hiệu văn bản 2129/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/09/2021
Ngày hiệu lực 01/09/2021
Trích yếu nội dung Về việc điều chỉnh dự toán duy trì, vận hành hệ thống thoát nước thải đô thị huyện Mộc Châu năm 2021.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm Tải về