Về việc triển khai "Phòng họp không giấy" phục vụ phiên họp UBND tỉnh, cuộc họp của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.
Số ký hiệu văn bản 1431/VPUB-TCHCQT
Ngày ban hành 01/09/2021
Ngày hiệu lực 01/09/2021
Trích yếu nội dung Về việc triển khai "Phòng họp không giấy" phục vụ phiên họp UBND tỉnh, cuộc họp của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Huy Anh
Tài liệu đính kèm Tải về